Welkom bij Amero Compressoren bv.

Filtersystemen & Luchtconditionering

SPX-Deltech-Filters

SPX Deltech filters

Filters zijn een essentiële factor voor uw perslucht kwaliteit. Zonder goede filtratie blijft u namelijk zitten met een vervuild systeem. Dit kan resulteren in veel slijtage en storingen in uw perslucht.

Met het toenemen van de risico’s zoals productaansprakelijkheid, de HACCP-norm in de voedingmiddelen industrie, de aansprakelijkheid van de medici in de ziekenhuizen, zal het duidelijk zijn dat ongefilterde perslucht voor deze processen niet gewenst is.

In ons assortiment bieden wij onder andere filtersystemen van SPX Flow Technology.

Waarom een persluchtfilter?

De lucht die een compressor verlaat is heet, verontreinigd en nat. Nat van vocht maar ook van olie voornamelijk afkomstig van de compressor. Voordat de lucht kan worden gebruikt, moet deze perslucht gefilterd worden.

Zonder filtratie kunnen oliedeeltjes, roest en andere vervuilingen grote schade aanrichten in de applicatie waar de perslucht voor gebruikt wordt. Filters zijn er in vele vormen en maten, maar het principe komt uiteindelijk altijd op hetzelfde neer.

De filters zorgen voor technisch zuivere en olievrije lucht.

Standaard persluchtfilters zullen voldoende vloeibare olie (en water) verwijderen om de lucht voor de meeste soorten pneumatische gereedschappen en cilinders te kunnen gebruiken. Bepaalde processen vragen echter om lucht die geheel vrij van olie is.

Persluchtfilters zijn in vier verschillende types te verdelen:

Vochtfilter

Dit filter behoort tot de eerste standaard filters, waarbij de filtering zich met name richt op vochtafscheiding en afscheiding van grove verontreiniging groter als 40 µm.

Voorfilter

Dit filter wordt samen met het vochtfilter als standaard filters gezien en halen de grovere deeltjes uit de perslucht en zijn ook in staat eventueel meekomend condensaat uit de leiding te verwijderen. De filtratiegraad loopt uiteen van 5 tot 25 µm. Ook bij dit filter is het van het grootste belang dat alle vloeibare verontreiniging met een hoge zekerheid wordt afgevoerd.

Microfilter

Het microfilter is de eerst extra filtering naar technisch olievrije lucht. Dit filter zal de grotere vloeibare deeltjes, als olie, en de middelgrote vaste vuildeeltjes afvangen tot een grootte van 1 µm.

Hankinson-Filters

SPX Hankinson filters

Actiefkoolfilter

Dit laatste extra filter wordt geïnstalleerd als men kleinere hoeveelheden gasvormige koolwaterstoffen (zoals oliedamp) moet afvangen. Het actiefkoolelement is vaak opgenomen in een standaard filterbehuizing.

Het element bevat vaak een kleine hoeveelheid actiefkool net voldoende om een bij kleinere luchthoeveelheden een economisch bedrijf te kunnen voeren. Daar het oliegas moet worden opgeslagen in de poriën van het actiefkool en hiervoor een contacttijd met het actiefkool nodig is van meerdere seconden, wordt de kool vaak zeer fijn gemalen om een groter oppervlak te creëren en dit proces te versnellen.

Vloeistoffen mogen dit filter niet betreden, daar ze de poriën van het actiefkool dichtsmeren. Ook een hoge waterdamp concentratie vermindert het afvangen van koolwaterstoffen.

De werking van dit filter is optimaal als een droogproces aan de filtratie vooraf gaat. De uiteindelijke olierestwaarde kan met deze filtratietechniek onder de 0,003 mg/m³ komen.

Door een combinatie van bovenstaande filters en persluchtdroging kan de optimale persluchtkwaliteit behaald worden.

SPX-Deltech-Filterelementen

Hankinson-filter-elementen

SPX Deltech en Hankinson filterelementen

Automatische condensaftappen

De tijd ligt al lang achter ons dat er een speciale man was aangesteld in het bedrijf om dagelijks alle filtertjes en laaggelegen plekken in het persluchtsysteem langs te gaan en te controleren op water. Tegenwoordig wordt er bij voorkeur gebruik gemaakt van een automatische condensaatafvoer. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, timergestuurd, vlottergestuurd of electronisch niveaugestuurd.

Om te voorkomen dat uw persluchtsysteem niet regelmatig afgetapt wordt, bieden wij de mogelijkheid om uw installatie te voorzien van automatische condensaftappen op drukvaten, filters, drogers en plaatsen waar condensaat moet worden afgetapt. Bedieningsgemak en het optimaal laten functioneren van uw complete persluchtinstallatie zijn de kenmerken van dit stukje technisch vernuft welke in verschillende uitvoeringsvormen bij ons verkrijgbaar is.

Hankinson-SPX

SPX Hankinson drain (hoge druk)

SPX-Drain

SPX Hankinson drain (lage druk)

Olie- waterafscheiders

De productie van perslucht zorgt voor een aantal bijproducten en één daarvan is een grote hoeveelheid condensaat. Persluchtcondensaat ontstaat doordat samengeperste lucht minder vocht kan bevatten. Afhankelijk van de vochtigheid van de aangezogen lucht en de mate van compressie en droging geeft elke m³ perslucht ongeveer 0,03 liter condensaat.

Het condensaat afkomstig uit een compressorinstallatie is geen helder water, maar zit vol met verontreinigingen en oliedelen. De verontreinigingen komen onder meer door de aangezogen lucht in het condensaat, maar ook vanuit de compressor het systeem in. Door wetgeving is het verboden om compressorcondensaat direct op het riool te lozen.

Daar olie door het lagere soortelijk gewicht in het condensaat zal opromen lijkt de verwijdering van de grootste vervuiling relatief eenvoudig. In een olie-/waterafscheider die op dit opromingsprincipe werkt, bijv. een vetvangput in het riool, wordt dus op een eenvoudige wijze dit vet of oliedeel afgeroomd. Met een eenvoudig mechanisme kan men dit automatisch laten afvloeien.

Anders ligt dit bij compressorcondensaat. Hier hebben we niet alleen met vrije oproombare oliedeeltjes te maken maar ook met hele kleine oliespoortjes die door wrijving en chemische reacties zijn ontstaan. Die vervuiling mag niet naar het riool vloeien. Gewoonlijk gaat het om een emulsieachtig mengsel van olie en water dat zeer schadelijk voor het milieu zou zijn als het niet behandeld zou worden. Vanwege de potentiële schade die dit condensaat kan aanrichten, zijn er door de wetgeving strenge regels opgesteld, die de lozing van compressorcondensaat alleen toestaat mits het eerst grondig gereinigd is.

Een schone oplossing voor een smerig probleem. De serie olie-/waterafscheiders die wij aanbieden zijn ontworpen om de olie uit het water te verwijderen, zodat het water kan worden afgevoerd op het riool en de olie afzonderlijk op een milieuvriendelijke manier kan worden verwerkt als chemisch afval.

Indien geen olie- waterafscheider wordt toegepast dient al het condensaat te worden afgevoerd als chemisch afval. De aanschaf van een olie- waterafscheider kan dus enorm schelen in de kosten van afvoer als slechts alleen het olieresidu moet worden afgevoerd als chemisch afval.

Last but not least draagt een olie- waterafscheider bij tot een beter en schoner milieu!

Wij adviseren u graag voor het toepassen van de juiste olie/waterafscheider.

Wij hebben al vele jaren ervaring op het gebied van persluchtconditionering. Neem contact op met ons verkoopteam om u te adviseren over welke conditionering voor uw situatie en met uw kwaliteitseis aan perslucht de meest passende oplossing is.