Welkom bij Amero Compressoren bv.

Membraandrogers

Membraan-droger

Om de perslucht droog te krijgen denkt men vaak meteen aan een koeldroger en als het drukdauwpunt nog lager moet, dan denkt men snel aan een adsorptiedroger.

Een membraandroger is echter ook een mogelijkheid. Vooral als het gaat om plaatselijke droging is een membraandroger de perfecte oplossing.

De drogers zijn nog niet heel bekend en worden nog niet zo veel toegepast als de koeldroger en adsorptiedroger.

Neem CONTACT met ons op voor prijzen en/of meer informatie.

Membraandrogers werken volgens een natuurkundig verschijnsel waarbij waterdampmoleculen diffunderen door een membraanwand heen. De membraanvezels zijn hoogselectief, en speciaal voor dit doel vervaardigd.

De intredende lucht stroomt door de bundel van membraanvezels. Het vocht diffundeert naar buiten en wordt door een stroompje afgevoerd en uitgeblazen. Een kleine hoeveelheid “spoellucht” verlies je dus altijd.

Membraandrogers onderdrukken de temperatuur waarbij condensaat wordt gevormd, door de dauwpunttemperatuur van de inlaatlucht te verlagen. Deze werking wordt weergegeven als drukdauwpuntonderdrukking. Als de inlaatlucht bijvoorbeeld 35 °C en 100% verzadigd is, bedraagt het dauwpunt aan de inlaat eveneens 35 °C.

Een membraandroger kan worden gebruikt voor een drukdauwpuntonderdrukking van 32 °C of 55 °C. Hierdoor verlaagt het dauwpunt met 32 °C resp. 55 °C, zodat het drukdauwpunt aan de uitlaat +3 °C resp. -20 °C bedraagt.

Doordat membraandrogers al met een kleine capaciteit verkrijgbaar zijn, kunnen deze drogers ideaal lokaal geplaatst worden.
Stel dat bij een bedrijf voor de meeste machines een drukdauwpunt van +3°C voldoende is, maar er is een meetmachine die een drukdauwpunt van -20°C nodig heeft. Het is vervolgens mogelijk een koeldroger te plaatsen voor de algemene installatie en daar waar het lagere drukdauwpunt gewenst is, een membraandroger ertussen te plaatsen.
Deze drogers voeren passief (zonder elektrische voeding) hun werk uit en zijn uitermate geschikt om te plaatsen nabij de aangesloten verbruiker(s). Ze hoeven slechts in het persluchtleidingwerk opgenomen te worden.