Welkom bij Amero Compressoren bv.

Kwaliteit

Amero Compressoren bv streeft de volgende kwaliteitsdoelen na:

  • het steeds weer en op tijd leveren van producten en diensten die geheel voldoen aan de eisen zoals overeengekomen met de klant en aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften;
  • voor in- en externe klant tevredenheid zorgen onder meer door processen te hanteren die gericht zijn op continue verbetering en het voorkomen van non-conformiteit.

Om de kwaliteitsdoelen te halen wordt een kwaliteitsmanagement systeem gehanteerd dat voldoet aan
de norm NEN-EN-ISO 9001.
Amero is NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

Download hier het NEN-EN-ISO 9001 certificaat.